Joutjärven Kipinöiden kevään 2024 ryhmät löytyvät täältä ikäkausittain eriteltyinä.

Taulukosta näet kaikkien ryhmien kokoontumisajat ja -paikat. Yhdellä vaakarivillä on kyseisen kokoontumispaikan kaikki ryhmät. Mikään ryhmä ei kokoonnu perjantaisin.

KOLOMAANANTAITIISTAIKESKIVIIKKOTORSTAI
JOVI 17.30-18.30
Sudenpentulauma: Ketunpennut

18.00-19.30
Samoajavartiot: Vattihatit ja Lentävät Lehmät
18.00-19.30
Vaeltajavartio: Lahnat (joka kuukauden ensimmäinen tiistai)
18.00-19.30
Seikkailijajoukkue: Agentti Sammakot
KARISTO17.30-18.30
Sudenpentulauma: Oravat
18.00-19.30
Tarpojavartio: Ekologiset soijakynttilät
(kokoontuu parittomilla viikoilla)
AHTIALA17.30-18.30
UUSI sudenpentulauma Sammakot
18.00-19.30
Seikkailijajoukkue: Lentävät vasikat
Kokoontumispaikkojen eli kolojen osoitteet löytyvät https://www.kipinat.fi/yhteystietoja/

Perustamme mielellämme lisää ryhmiä ja otamme lisää tekijöitä nykyisten ryhmien toimintaan, jos innokkaita vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä löytyy esimerkiksi partiolaisten vanhemmista. Aikaisempaa partiokokemusta ryhmänjohtamiseen ei tarvita ja koulutamme sekä tuemme uusia innokkaita johtajia. Ryhtymällä ryhmänjohtajaksi voitte varmistaa lapsellenne paikan partioryhmästä. Jos ryhmässä ei ole tilaa voidaan jäseniä ottaa jonoon. 

Partion ikäkaudet

Suomessa partio-ohjelma on suunniteltu 7-22-vuotiaille eli kattamaan koko nuoruusvuosien kehityksen vuodet. Kohderyhmä jakautuu viiteen ikäkauteen, joissa kaikissa on huomioitu lapsen ja nuoren fyysinen sekä psyykkinen kehitys, jotta ohjelma olisi mahdollisimman mielenkiintoista ja kasvattavaa aina aikuisuuteen asti.

Ikäkaudet jakautuvat ryhmiin, joiden koot vaihtelevat muutamasta hengestä pariinkymmeneen. Ryhmät kokoontuvat viikoittain partiokololla tunnista puoleentoista tuntiin.

Sudenpennut (7-9-vuotiaat)

Sudenpennut ovat lippukuntamme nuorimpia partiolaisia. Heidän ohjelmaansa kuvastavat puuhaaminen, tarinat, tutustuminen, harjaantuminen sekä ohjeiden mukaan toimiminen.

Seikkailijat (10-12-vuotiaat)

Seikkailijat harjoittelevat partiolaisen perustaitoja. Seikkailijaohjelmaa kuvaavat tekeminen, mallin mukaan toimiminen ja retket.  

Tarpojat (12-15-vuotiaat)

Tarpojaohjelmaa kuvastavat kokeileminen, tietojen ja taitojen syventäminen, kyky tehdä itsenäisemmin ja ryhmässä toisten kanssa todellisia haasteita.

Samoajat (15-18-vuotiaat)

Toiminta on hyvin itsenäistä ja soveltavaa sekä vaatii vastuunkantamista.

Vaeltajat (18-22-vuotiaat)

Vaeltajaohjelmassa korostuvat pitkäjänteisyys sekä vastuunkantaminen myös muista.

Aikuiset (yli 22-vuotiaat)

Aikuiset toimivat lippukunnassa johtajina ja toiminnan mahdollistajina. Lisäksi lippukunnalla on oma aikuisille suunnattu ryhmä Jäätävät Jäkälät, joka pyrkii kokoontumaan n. kerran kuukaudessa. Tapaamiset ja ohjelma sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. Tarkoituksena on tutustua muihin partiosta kiinnostuneisiin aikuisiin, ja opetella retkeilytaitoja kuten nuotion tekoa ja trangialla kokkausta retkeilyn lomassa.